Մեր առաքելությունը

 1. Հայաստանի բնակչությանն անհրաժեշտ է  էկոլոգիապես մաքուր մսի և մսամթերքի ապահովում
 2. Խոշոր և մանր եղջերավոր  անասունների  ավանդական և հակահիգենիկ մորթի  բացառմամբ  մարդու  և  կենդանիների  ընդհանուր  հիվանդությունների  տարածման  կանխարգելում
 3. Հայաստանի  անասնապահների մոտ առկա հավելյալ  խոշոր և  մանր եղջերավոր  կենդանիների  ներգրավում, նրանց՝ այդ կենդանիների, վաճառքի երաշխավորում, անասնապահության զարգացում և ընդլայնում, անասնապահների զբաղվածության ապահովում
 4. Տարբեր ոլորտներում մսամթերքի վերամշակող արդյունաբերության ստեղծում
 5. Աշխատատեղերի ստեղծում ուղղակի և անուղղակի կերպով
 6. Մսի արտահանման ընդլայնում և արտարժույթային մուտքերի  ապահովում  Հայաստանի Հանրապետության համար

 • RAB_5820 - копия
 • RAB_5919
 • RAB_5933
 • img_6
 • RAB_5923