• کیفیت ممتاز

    محصولات و خدمات

  • کیفیت ممتاز

    محصولات و خدمات

  • کیفیت ممتاز

    محصولات و خدمات

رسالت ما

امروز افتخار نصیب کشتارگاه ما شد تا جدیدترین ظرفیت های تولیدی و محیط پاکیزه خود را به جناب آقای کارن کاراپتیان نخست وزیر محترم جمهوری ارمنستان معرفی نماید.

جالب اینجاست که جناب آقای نخست وزیر برای بازدید کشتارگاه ما را انتخاب کرد.

بزرگ ترین صادرات گوشت ارمنی از ارمنستان به بازار ایران.

سفر بخیر، نوش جانتان و ... باز هم تشریف بیاورید.

کنسروهای مغز، کله، دل و قلوه، جگر، شکم و دنبه گاو، بره و گوسفند با کیفیت ممتاز.