برنامه های ما

شرکت ما در صدد است تعداد دام موجود در کشور را از 750.000 رأس به سه میلیون رأس برساند. به منظور افزایش حجم تولید و تقویت پرواربندی دام، شرکت "وسکه کاسین" قصد دارد مزرعه ای به منظور دامپروری و پرواربندی و در عین حال برگزاری دوره های آموزشی دامپروران ایجاد نماید.

  • IMG_2837
  • 200201-South-Portugal-Sheep-Off-Bridge-CheeseForum.org_ - копия