سیستم توزیع

برای تحقق این امر سیستم جدی توزیع ایجاد شده است. کارکنان بخش توزیع و خودروهای شرکت، که مجهز به دستگاه های تأمین شرایط بهداشتی و تازگی گوشت می باشند، مسئولیت تأمین همه روزه فعالیت ثمربخش زنجیره توزیع را به عهده دارند. گوشت در حالت تازه به فروشگاه ها و رستوران ها توزیع می شود. ما قدر یکایک مشتریان خود را می دانیم و فقط گوشت مرغوب عرضه می کنیم.

  • RAB_5875
  • RAB_5867
  • RAB_5802